Reklamácie

Reklamácia sa vzťahuje len na preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom.

Záruka sa nevzťahuje na:

a) poškodenie zapríčinené nesprávnym a nešetrným používaním
b) prirodzené opotrebovanie Dôležité upozornenie:
– Ak by došlo k podráždeniu pokožky, neodporúčame výrobok ďalej nosiť z dôvodu možnosti alergickej reakcie. Toto však nie je chyba tovaru, a preto ani výrobok nie je možné reklamovať.
– Taktiež u niektorých ľudí, ktorý majú „iný pot“ je možné, že povrch bižutérie zoxiduje, čo taktiež nie je chyba výrobku a nie je možné ho reklamovať. Pokiaľ nastane poškodenie produktu v dôsledku nedodržiavania horeuvedených zásad, nie je možné uplatňovať na takýto tovar reklamáciu.